Skip to main content

This job has expired

ASSISTANT PROJECT MANAGER, BUILDINGS AND ESTATES

Employer
National Museum of Wales
Location
Cardiff
Salary
£33,562.09 - £38,238.91
Closing date
18 Jul 2024

View more

Job position
Assistant
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Job Function
Project Manager

National Museum of Wales / Amgueddfa Cymru

 

RHEOLWR PROJECTAU CYNORTHWYOL, ADEILADAU AC YSTADAU

Math o swydd wag: Parhaol/Llawn Amser
Categori: Adeiladau ac Ystadau
Ystod cyflog: £33,562.09 - £38,238.91
Oriau: 35 awr yr wythnos
Gofyniad lefel iaith Gymraeg: Dymunol

Crynodeb o'r Swydd

Sut i ymgeisio

Ar gyfer y rôl hon, rhaid i chi gyflwyno CV a llythyr mynegiant o ddiddordeb yn esbonio sut ydych chi'n bodloni gofynion penodol y swydd.

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Cymraeg yn dymunol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen unrhyw eglurhad arnoch ar y broses ymgeisio, cysylltwch â ni.

https://nmwtest.ciphr-irecruit.com/Applicants/vacancy/2331/Assistant-Project-Manager-Buildings-and-Estates?lang=cy

ASSISTANT PROJECT MANAGER, BUILDINGS AND ESTATES

Vacancy Type: Permanent/Full Time
Category: Buildings & Estates
Salary Range: £33,562.09 - £38,238.91
Hours: 35 hours per week
Welsh Language Level Requirement: Desirable

Job Summary

How to Apply

For this role, you are required to submit a CV and cover letter detailing how you meet the job specific requirements for the role.

Ability to communicate through the medium of Welsh is desirable.

If you have any queries or want any clarification on the application process, contact us.

https://app.webrecruit.co/JobSeeker/ApplyOnline?jobid=124532&boardid=735

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert