Syrfewyr Meintiau

Location
Caledfryn, Denbigh, Denbighshire (Sir Ddinbych)
Salary
£22,401 - £38,052
Posted
08 May 2018
Closes
20 May 2018
Job Function
Surveyor - Quantity
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Syrfewyr Meintiau

Graddfa 6 i 10, £22,401 - £38,052
37 awr yr wythnos
Lleoliad yn Caledfryn, Dinbych
Parhaol

Dyddiad cau: 20 Mai 2018

Dyddiad cyfweliad: 6 Mehefin 2018

Rydym yn chwilio am 2 Syrfëwr Meintiau profiadol i ymuno â’n tîm Dylunio ac Adeiladu deinamig sy’n perfformio ar lefel uchel, er mwyn parhau i feithrin perthnasau gwaith ardderchog a chaffael gwaith dylunio a phrosiectau arloesol a chynaliadwy.

Mae ein tîm yn ymfalchïo yn ei wasanaeth a’i lefelau boddhad cwsmeriaid o safon uchel, a bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn rhannu’r weledigaeth hon. Rydym yn wasanaeth cefnogol sy’n annog ein staff i ddatblygu’n barhaus ac i wella eu sgiliau ac mae hyn yn berthnasol i’r rôl hon hefyd. Dylai ymgeiswyr sydd heb gyflawni Aelodaeth Siartredig â RICS eto ddarllen y dudalen Llwybr Gyrfa o fewn y llawn pecyn swydd wag.

I wneud cais am y cyfle anhygoel hwn, ewch i www. sirddinbych.gov.uk a gwneud cais ar-lein.

 

Quantity Surveyors

Grade 6 to 10, £22,401 - £38,052
37 hours per week
Based in Caledfryn, Denbigh
Permanent

Closing date: 20th May 2018

Interview date: 6th June 2018

We are seeking 2 experienced Quantity Surveyors to join our dynamic and high achieving Design and Construction team, to continue to build excellent working relationships and deliver innovative and sustainable design and project procurement.

Our team prides itself on our high quality service and customer satisfaction levels, and the successful candidates will share this vision. We are a supportive Service, encouraging our staff to continually develop and enhance their skills, and this role is no exception to that. Applicants who have not yet achieved Chartered Membership with RICS should read the Career Path page of the full vacancy pack.

To apply for this incredible opportunity, please visit www.denbighshire.gov.uk and apply online.

Similar jobs

Similar jobs